Termini u Kundizzjonijiet

Effettivi: 1 ta’ April, 2019

Verżjoni 1.0

Pajjiżi / Territorji: L-Istati Uniti tal-Amerika, ir-Renju Unit, l-Awstrija, l-Italja, l-Olanda, in-Norveġja, l-Iżvizzera, il-Ġermanja, il-Belġju, Franza, il-Finlandja, Spanja, il-Portugall, l-Irlanda, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Greċja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, it-Turkija

 1. Informazzjoni Ġenerali

Dawn it-Termini japplikaw għall-aċċess u l-użu tiegħek tal-websajt (“Sit”), applikazzjoni mobbli (“App”) jew teknoloġija oħra fejn jintwerew dawn it-Termini, (imsejħa kollettivament bħala “is-Servizz”). Is-Servizz huwa proprjetà ta’, jew operat mill-entità ‘Ford Motor Company’ elenkata fit-taqsima “Operatur” hawn taħt (minn hawn’ il quddiem “Ford”, “aħna”).

Is-Servizz jista’ jintegra ma’ servizzi jew apparat ieħor, u dawn il-karatteristiċi jistgħu jkunu soġġetti għal termini separati jew supplimentari (“Termini Supplimentari“) jew prattiċi ta ‘privatezza – dawn se jiġu ppreżentati lilek b’konnessjoni ma’ dik il-karatteristika.

 1. Il-Ftehim tiegħek

DAN HUWA FTEHIM LI JORBOT LILEK U L-FORD B’MOD LEGALI.

Bl-użu ta’ dan is-Servizz, taqbel li tkun marbuta ma’ dawn it-Termini, inkluż kwalunkwe termini speċifiċi għall-pajjiż (jekk tgħix f’xi wieħed mill-pajjiżi elenkati f’dik it-taqsima), u d-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza tagħna.

Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-Termini jew id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza, tużax is-Servizz.

 1. Eliġibbiltà / il-Kont

Biex tuża s-Servizz, trid tgħix f’pajjiż fejn is-Servizz ikun disponibbli, tkun tal-inqas l-età tal-maġġoranza fil-post tar-residenza tiegħek, u jkollok l-għabilta li tidħol f’kuntratt marbut magħna (u ma tistax tiġi pprojbit milli tagħmel dan skond kwalunkwe liġi applikabbli).

Jekk tawtorizza lil xi ħadd li ma jissodisfax ir-restrizzjonijiet fuq l-età mniżżla hawn fuq, huma jistgħu jużaw is-Servizz taħt is-superviżjoni tiegħek biss meta inti marbut minn dawn it-Termini.

Inti responsabbli biex iżżomm il-kunfidenzjalità tal-kont u l-password tiegħek, u li tirrestrinġi l-aċċess għall-kompjuter jew għall-apparat mobbli tiegħek. Inti biss responsabbli għall-attivitajiet kollha li jseħħu taħt il-kont tiegħek, inkluż attività mhux awtorizzata. Inti taqbel li tinnotifikana minnufih bi kwalunkwe użu mhux awtorizzat tal-kont jew tal-password tiegħek.

Kontijiet ta’ partijiet terzi u Servizzi. Is-Servizz jista’ jinkludi konessjoni għal jew jintegra ma’ prodotti jew servizzi ta’ kumpaniji oħra, inklużi servizzi ta’ lokalizzazzjoni. Aħna m’aħniex responsabbli għal xi partijiet terzi, l-attività tagħhom, jew id-data li jipprovdu sakemm ma nkunux ġejjna notifikati kif xieraq b’dawn il-websajts jew paġni ta ‘partijiet terzi jewl dawk il-paġni li fihom kontenut illegali jew ta’ ħsara. Rabtiet bħal dawn m’għandhomx jiġu interpretati bħala approvazzjoni minna minn dawk is-servizzi jew data marbuta li tista’ tikseb mingħandhom.

Is-Servizz jista’ jippermetti li inti idaħal informazzjoni dwar il-profil u ċerti preferenzi. Inti ma tistax toħloq usernames jew idaħal xi informazzjoni tal-kont li hija profana jew oxxena. Jekk aħna niddeċiedu li xi informazzjoni li daħħalt hija profana jew oxxena, aħna nirriżervaw id-dritt li ineħħu jew inwaqqfu l-użu tiegħek tas-Servizz. Inti responsabbli għall-użu kollu tas-Servizz b’konnessjoni mal-kont tiegħek, jew minn jew permezz ta’ xi ħadd li tista’ tawtorizza..

 1. Disponibbiltà/ Restrizzjonijiet u Limitazzjonijiet/ Aġġornamenti

Ford tirriserva d-dritt li tillimita l-provvista ta’ Servizz ghal kull persuna reġjun ġeografiku jew ġurisdizzjoni.

Disponibbiltà tal-Karatteristika/ Karatteristiċi Soġġetti għal Bidla. Id-disponibbiltà tal-karatteristiċi hija suġġetta għall-bidla. Mhux il-karatteristiċi u s-servizzi kollha huma disponibbli fis-swieqi kollha u l-funzjonalità tista tkun limitata, inklużi minħabba l-kapaċità jew il-kompatibilità tal-vettura, apparat mobbli jew kopertura tan-netwerk.

Ħtiġiet ta’ Kompatibilità tal-Ħardwer. L-użu tas-Servizz jirrikjedi web browser kompatibbli, apparat mobbli jew kompjuter, aċċess għall-internet u softwer, u jaf jirrikjedi li jinkisbu aġġornament minn żmien għal żmien. Inti tirrikonoxxi u taqbel li ir-rekwiżiti tas-sistema jafu jinbidlu minn żmien ghal żmien, u hija ir-responsabiltà tiegħek li tissodisfahom.

Miżati għall-Użu u d-Dejta. Il-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew il-fornitur tas-servizz tal-mowbajl jista’ jitlob ħlas ghal-aċċess, is-softwer jew id-dejta għal kwalunkwe użu permezz tan-netwerk jew transmissjoni tad-dejta permezz tas-Servizz. Ikkuntattja lill-fornitur tas-servizz tal-internet tiegħek jew il-fornitur tas-servizz tal-mowbajl għal aktar informazzjoni rigward ir-rati tal-użu u l-miżati.

Konformità mal-Liġijiet. Inti responsabbli għall-konformità mal-liġijiet lokali. Int taqbel li ma tużax il-kontenut disponibbli lilek permezz tas-Servizz f’kwalunkwe pajjiż jew fi kwalunkwe mod li huwa pprojbit mil-liġijiet, ir-regolamenti jew ir-restrizzjonijiet applikabli.

 1. Sigurtà

Twissija: Għandek tuża s-Servizz biss meta jkun sigur li tagħmel hekk. Taqrax messaġġi fuq apparati li jinżammu fl-idejn waqt is-sewqan, l-irkib tar-rota jew meta tkun qed tagħmel attivitajiet simili.

 1. Komunikazzjonijiet u Sottomissjonijiet tal-Utenti

Is-Servizz jista’ jippermettilek li tikkomunika magħna permezz tal-App. Jekk inti tagħżel li tikkomunika magħna, inti taqbel li tiġi kkuntattjat bil-mod mitlub. Ford tista’ tibgħatlek emails ta’ kummerċjalizzazzjoni, suġġett għal-liġijiet applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. Tista’ tannulla billi tikkanċella l-abbonament f’dawk l-emails.

Sottomissjonijiet tal-Utenti. Tista’ tissottometti informazzjoni jew kontenut lilna (“Sottomissjonijiet ta’ Utenti”) permezz tas-Servizz. Jekk jogħġbok tibgħatx ideat ġodda jew kunfidenzjali permezz tas-Servizz. Nistgħu nużaw sottomissjonijiet tiegħek sal-limitu massimu permess mil-liġi, inti tagħtina liċenzja perpetwa, dinjija, irrevokabbli, ħielsa mil-konċessjonijiet biex taħżen, tikkopja, tiddistribwixxi, tippubblika, toħloq xogħlijiet derivattivi u użu b’modi oħra tas-Sottomissjoni tal-utenti (jew kwalunkwe parti jew partijiet minnha) fi kwalunkwe midja u bi kwalunkwe mod li nagħżlu (u li nawtorizzaw partijiet terzi biex jagħmlu l-istess) fil-kuntest tas-Servizz, sal-limitu permess taħt il-liġijiet applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-Privatezza tagħna. Jekk jogħġbok tibgħatx idejat ġodda jew kunfidenzjali permezz tas-Servizz. Inti taqbel li ma tissottomettix xi informazzjoni li hija profana jew oxxen.

 1. Liċenzja Limitata

Is-Servizz u kwalunkwe kontenut, dejta jew softwer magħmula disponibbli permezz ta’ jew f’konnessjoni mas-Servizz (inkluż permezz ta’ websajts relatati) (kollettivament, “Ford Content“) huma ta’ proprjetà tagħna jew użati taħt liċenzja. Ħlief kif provdut espressament hawnhekk, ma nagħtu l-ebda drittijiet proprjetarji espressi jew impliċiti lil Ford Content.

Suġġett għall-konformità tiegħek ma’ dawn it-Termini u kwalunkwe termini oħra kkomunikati b’ konnessjoni mal-kontenut speċifiku tal-Ford, aħna nagħtuk id-dritt mhux esklussiv, mhux trasferibbli, limitat għall-aċċess, il-wiri, l-użu, l- esibizzjoni u s- smigħ tal-Kontenut tal-Ford għall użu personali tiegħek, użu mhux kummerċjali biss. Taqbel li ma tikkontestax it-talbiet tagħna ta’ pussess jew validità tad-drittijiet tagħna fil-Ford Content.

Ma tistax, u lanqas tħalli lil terzi persuni:

 • Tuża is-Servizz għal kwalunkwe skop frawdolenti, illegali jew abbużiv, jew bi kwalunkwe mod li jinterferixxi mal-funzjonament xieraq tas-Servizz għal ħaddieħor, jew jikser id-drittijiet ta’ kwalunkwe persuna oħra;

 

 • Tuża kwalunkwe mod ta’ data mining, robots, jew għodod awtomatizzati simili għall-ġbir tad-dejta, l-estrazzjoni, jew taċċessa s-Servizz, toħloq database, tniżżel jew taħżen il-kontenut tal-Ford apparti kif liċenzjat hawn fuq, tgħaqqad jew tħejji l-qafas tal-Kontenut tal-Ford, kwalunkwe kodiċi tas-sors jew struttura ta’ xi parti tas-Servizz jew tal-Kontenut ta’ Ford permezz ta’ inġinerija b’lura, żarmar, dekompilazzjoni jew kwalunkwe mezz ieħor m’għandhomx jigu estratti jew miksuba; sakemm tali attività ma tkunx permessa taħt liġijiet mandatorji applikabbli dwar id-drittijiet tal-awtur;
 • Tabbuża jew tagħmel xi ħaġa biex tagħmel ħsara lis-servizzi, reputazzjoni, impjegati jew faċilitajiet tagħna, tal-operaturi tan-negozjanti jew tal-fornituri tas-servizzi tagħna
 • Tuża kwalunkwe kontenut disponibbli permezz tas-Servizz ħlief kif espressament awtorizzat minna;
 • Ibiegħ mill-ġdid, jikkopja, jaħżen, jirriproduċi, jiddistribwixxi, jimmodifika, juri, jippubblika, iwettaq, jittrasmetti, ixxandar, jew joħloq xogħlijiet derivattivi minn kwalunkwe kontenut disponibbli permezz tas-Servizz; jew
 • Ibdel, iżarma jew ibabgħas bi kwalunkwe ħardwer li jinteraġixxi mas-Servizz.
 1. Avviż ta’ trademark

It-trademarks u l-logos kollha murija fuq is-Servizz huma proprjetà ta’ jew użati taħt liċenzja minna.

 1. Aġent Maħtur għan-Notifika dwar id-Drittijiet tal-Awtur

Jekk temmen li kwalunkwe kontenut fis-Servizz jikser id-drittijiet tal-awtur tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja bil-miktub l-aġent nominat tagħna biex jirċievi notifiki bħal dawn kif ġej:

Aġent Maħtur:

DMCA Agent

330 Town Center Drive

Dearborn, Michigan 48126

Indirizz elettroniku: DMCA@ford.com

Telefon: 313-390-5286

Numru tal-fax: 1-313-322-7162

 1. Benefiċjarji ta’ Partijiet Terzi

M’intix benefiċjarju ta’ parti terza u dawn it-Termini ma jagħtuk l-ebda dritt kontra kwalunkwe wieħed mill-bejjiegħa, l-affiljati jew il-fornituri tas-servizzi tagħna, u l-ebda wieħed mill-bejjiegħa, l-affiljati jew il-fornituri tas-servizzi tagħna m’għandu xi responsabbiltà legali, ekwa jew ta’ kwalunkwe tip ieħor għalik taħt dawn it-Termini.

B’kuntrast, l-affiljati, is-sussidjarji, l-aġenti, il-predeċessuri fl-interess tagħna, is-suċċessuri fl-interess, u l-fornituri tas-servizzi huma benefiċjarji intenzjonati tal-protezzjonijiet li jinsabu f’dawn it-Termini relatati ma’, fost affarijiet oħra, limitazzjonijiet rigward is-Servizz u l-użu tiegħu u l-limitazzjonijiet fuq ir-responsabbiltà.

 1. Indennizz, Żomm bla hsara

Sal-limitu permess mil-liġi applikabbli, bl-użu tas-Servizz, taqbel li int ser tiddefendi, tindennizza u żżommna bla ħsara lilna u lis-sussidjarji u l-affiljati tagħna, id-distributuri, in-negozjanti, l-assoċjazzjonijiet tan-negozjanti rispettivi tagħhom, fornituri, liċenzjaturi, imsieħba u aġenziji tar-reklamar u l-promozzjonijiet, minn u kontra l-obbligazzjonijiet kollha, talbiet, danni u spejjeż (inklużi drittijiet u spejjeż raġonevoli tal-avukati) li jirriżultaw mill-imġiba tiegħek jew minn kwalunkwe użu tas-Servizz.

Inti tirrikonoxxi u taqbel li l-fornitur tal-maħżen tal-app tiegħek m’għandu l-ebda responsabbiltà jew obbligu għalik fir-rigward tas-Servizz.

 1. Ċaħda ta’ responsabbiltà

Ford sejjer juża l-ħiliet u l-attenzjoni raġonevoli biex jiżgura li s-Servizz huwa sigur u sigur għall-użu u biex jipprevjeni milli jikkawża ħsara lill-apparat tiegħek jew kwalunkwe kontenut diġitali ieħor maħżun fuq l-apparat tiegħek. Madankollu Ford ma tistax tiggarantixxi li s-Servizz ikun sigur jew ħieles minn bugs jew viruses jew programmi oħra malizzjużi.

Ford sejjer juża l-ħiliet u l-attenzjoni raġonevoli biex jipprovdi kwalunkwe servizzi direttament lilek.

Ford ma taċċettax ir-responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tirriżulta mill-ksur tiegħek ta’ dawn it-Termini.

Ford mhijiex responsabbli għal kwalunkwe Servizzi pprovduti lilek minn parti terza taħt ftehim separat.

Ħlief kif stipulat mod ieħor f’dawn it-Termini jew fit-termini li jirregolaw kwalunkwe Servizz provdut direttament minna (“Termini ta’ Ford”), Ford tkun responsabbli biss sal-punt li kwalunkwe telf jew ħsara li inti ġġarrab tirriżulta min-nuqqas tagħna li nħarsu l-obbligi tagħna taħt it-Termini ta’ Ford fir-rigward tal-użu tas-Sit, App jew kwalunkwe Servizzi, u aħna inkella neskludu l-kundizzjonijiet, il-garanziji, ir-rappreżentazzjonijiet jew termini oħra, espressi jew impliċiti, li jistgħu japplikaw għall-użu tas-Servizzi.

Ford ma tistax tiggarantixxi li s-Servizzi jkunu disponibbli mingħajr interruzzjoni u f’kondizzjoni ta’ tħaddim totali f’kull ħin u ma tkunx responsabbli għal kwalunkwe nuqqas jew dewmien fit-twettiq tal-obbligi tagħna taħt dawn it-Termini jekk tali nuqqas jew dewmien jirriżulta minn kwalunkwe avveniment, ċirkostanza jew kawżi lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna. F’dawn iċ-ċirkostanzi, se nkunu intitolati għal estensjoni raġonevoli ta’ żmien biex inwettqu l-obbligi tagħna. Ford iżomm ukoll id-dritt li jimmodifika s-Sit u / jew l-App kif jixtieq. Ħlief kif stipulat x’imkien ieħor f’dawn it-Termini, aħna mhux se nkunu responsabbli f’każ li xi parti mis-Sit, l-App jew kwalunkwe Servizzi provduti minna ma jkunux disponibbli jew modifikati b’xi mod.

Inti taqbel li tuża s-Sit, l-App u s-Servizzi għall-użu personali tiegħek u lanqas m’għandek tuża s-sit, l-App jew is-Servizzi għal skopijiet kummerċjali jew ta’ bejgħ mill-ġdid. Aħna m’aħniex responsabbli għalik għal kwalunkwe telf li tbati meta tuża s-Servizzi għajr bħala konsumatur.

Għall-evitar ta’ dubju, se nkunu responsabbli biss għal dak it-telf li huwa raġonevolment prevedibbli bħala konsegwenza tal-ksur.

Xejn f’dan il-Ftehim ma għandu jillimita r-responsabbiltà ta’ Ford għal:

(a) mewt jew korriment personali li jirriżulta min-negliġenza ta’ Ford;

(b) frodi jew rappreżentazzjoni ħażina ta’ frodi; u

(c) kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata mil-liġijiet applikabbli.

KEMM JISTA IKUN PERMESS MILL-LIĠI APPLIKABBLI, FL-EBDA KAŻ M’GĦANDNA NKUNU, JEW UFFIĊJALI TAGĦNA, DIRETTURI, IMPJEGATI, AFFILJATI, AZZJONIJISTI, RAPPREŻENTANTI JEW AĠENTI IKUNU RESPONSABBLI GĦAL KWALUNKWE ĦSARA INDIRETTA, INĊIDENTALI, KONSEGWENZJALI, PUNITTIVA, JEW KULL TIP TA’ ĦSARA OĦRA.

Xi ĠURISDIZZJONIJIET MA JIPPROVDUX ĊAĦDIET TA’ GARANZIJI DIFFERENTI, ALLURA DAN IL-KONTROLL JAF MA JAPPLIKAX GĦALIK. SA ESTENT DAWN IL-GARANZIJI MA JISTGĦUX JIGU DISKUSSI THAT IL-LIĠIJIET TAL-ĠURISDIZZJONI TIEGĦEK, AHNA NILLIMITAW IT-TUL U R-RIMEDJI TA’ DAWN IL-GARANZIJI GĦAL-EZISTENZA SHIHA PERMESSA TAĦT DAWK IL-LIĠIJIET.

Din it-taqsima ma taffettwax, u mhix maħsuba biex taffettwa, kwalunkwe drittijiet li għandu l-konsumatur li mhumiex kapaċi jiġu esklużi taħt il-liġijiet applikabbli tal-konsumatur. Din it-Taqsima għandha tinqara flimkien mal-liġi tal-konsumatur applikabbli fil-pajjiż tar-residenza tiegħek billi ċerti limitazzjonijiet deskritti hawn fuq jistgħu ma japplikawx għalik. Xejn f’dawn it-termini ta’ użu ma’ jeskludi jew jillimita r-responsabbiltà tagħna għal kwalunkwe responsabbiltà li ma tistax tiġi eskluża jew limitata bil-liġi.

 1. Għażla tal-Liġi, Ġurisdizzjoni

Sakemm il-liġi lokali ma tagħtix mandat mod ieħor, kwalunkwe tilwim relatat ma’ dawn it-Termini għandu jkun solvut fil-qrati li jinsabu f’ Wayne County, Michigan skond il-liġi ta’ Michigan. Sakemm is-Servizz ikun disponibbli fil-pajjiż ta’ residenza tiegħek, u l-pajjiż ta’ residenza tiegħek huwa Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, int għandek id-dritt li tressaq kwalunkwe tilwim quddiem il-qrati kompetenti fil-pajjiż tar-residenza tiegħek.

 1. Liġijiet dwar il-Kontroll tal-Esportazzjoni

Il-materjali u l-informazzjoni pprovduti fis-Servizz jew permezz tiegħu, inklużi l-prezzijiet, il-karatteristiċi, il-prodotti jew is-servizzi, jistgħu ma jkunux disponibbli barra l-Istati Uniti. Inti taqbel li tikkonforma mal-liġijiet, ir-restrizzjonijiet u r-regolamenti jew il-liġijiet simili tal-gvern tiegħek b’konnessjoni mal-użu tiegħek tas-Servizz, inklużi r-Regolamenti tal-Amministrazzjoni tal-Esportazzjoni (“EAR”) miżmuma mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, sanzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi miżmuma mill-Uffiċċju tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Kontroll tal-Assi Barranin (“OFAC”), u r- Regolamenti Internazzjonali tat-Traffiku dwar l-Armi (“ITAR”) miżmum mid-Dipartiment tal-Istat.

Barra minn hekk, int tirrappreżenta u tiggarantixxi li: (i) m’intix f’pajjiż li huwa suġġett għal embargo tal-gvern, jew li ġie nnominat minn kwalunkwe gvern ta’ pajjiż bħala pajjiż li jgħati “appoġġ terroristiku”, u (ii) li inti mhux elenkati fl-ebda lista tal-gvern ta’ partijiet projbiti jew ristretti kif speċifikat fil-liġijiet u r-regolamenti elenkati hawn fuq.

 1. Bidliet, Aġġornamenti

Aħna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet lil dawn it-Termini u Servizzi minn żmien għal żmien. Nirrakkomandaw li inti tikkonsulta regolarment dawn it-Termini fl-indirizz li ġej: [                 . ] biex tiżgura li tifhem it-termini applikabbli f’dak il-ħin. Meta tkun ipprovdejtna bid-dettalji tal-kuntatt bħala parti mis-Servizz aħna nippruvaw ninfurmawk minn qabel dwar bidliet fit-termini jew fis-Servizzi.

Nistgħu nagħmlu bidliet żgħar lil dawn it-Termini jew s-Servizz:

 • biex nirriflettu tibdil fil-liġijiet u r-rekwiżiti regolatorji relevanti; u
 • biex nimplimentaw titjib tekniku u aġġustamenti minuri, pereżempju biex tindirizza theddida għas-sigurtà, sakemm dawn il-bidliet ma jaffettwawx ħażin l-użu tiegħek tas-Servizz.

Jekk nagħmlu bidliet aktar sinifikanti lil dawn it-Termini jew is-Servizzi (“Aġġornament tat-Termini”):

(a)        Jekk qed tuża kwalunkwe parti mis-Servizzi li hija disponibbli liberament għall-pubbliku ġenerali, l-użu kontinwu tiegħek tas-Servizzi wara li jiġu implimentati xi bidliet ser jiġi kkunsidrat bħala aċċettazzjoni ta’ dawn il-bidliet.

(b)        Jekk qed tuża kwalunkwe parti mis-Servizzi fuq abbonament jew fuq bażi ta’ ħlas, aħna ser ninfurmawk bit-Termini Aġġornati mill-inqas [60] jum qabel ma jidħlu fis-seħħ. Tali notifika tispeċifika d-data li fiha l-Aġġornament tat-Termini huwa applikabbli (id- “Data Effettiva”). Imbagħad għandek l-għażla li taqbel mat-Termini Aġġornati jew le taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin.

 • Jekk taqbel mat-Termini Aġġornati tista’ tkompli tuża s-Servizzi. Konsegwentement, jekk jogħġbok kun af li kwalunkwe użu tas-Servizzi wara d-Data Effettiva għandu jitqies bħala kunsens għall-Aġġornament tat-Termini li għalhekk ikun applikabbli għalik irrevokabbilment: jew
 • Jekk ma taqbilx mal-Aġġornament tat-Termini, mid-Data tal-Effettiva għandek tieqaf tuża s-Servizzi u kwalunkwe kontenut li tkun iddawnlowdajt qabel id-Data Effettiva. F’tali każ, il-Ftehim ser jitqies bħala mitmum mid-Data ta’ l-Effett mingħajr kumpens. Bħala eċċezzjoni għal dak li ntqal qabel, jekk (a) tkun ħallast bil-quddiem għall-użu tas-Servizzi għal tul speċifiku, tista ‘tkompli tuża s-Servizzi għal dak it-tul; u (b) jekk aħna qbilna li nwettqu Servizzi speċifiċi għalik – bħal eżempju t-tiswija tal-karozza – aħna nkomplu nwettqu dawk is-Servizzi skond il-Ftehim tagħna. F’kull wieħed miż-żewġ każijiet preċedenti l-Aġġornament tat-Termini ma japplikax għalik għal dak it-tul.

Aħna nistgħu minn żmien għal żmien naġġornaw jew nitolbuk taġġorna l-kontenut diġitali, sakemm il-kontenut diġitali għandu dejjem jaqbel mad-deskrizzjoni tiegħu li aħna provdejt qabel ma int xtrajtu.

Jekk toġġezzjona għal xi tibdil fis-Servizz jew għal dawn it-Termini, l-uniku rikors tiegħek huwa li tieqaf tuża s-Servizz.

 

 1. Terminazzjoni

Aħna nistaw nterminaw dan il-Ftehim fi kwalunkwe ħin b’avviż bil-miktub (inkluż l-email). Jekk jogħġbok innota li sempliċement it-tħassir jew it-tneħħija tas-Servizz fuq it-tagħmir tiegħek ma ttemmx dan il-Ftehim u tista’ ma tkissirx il-konnessjonijiet tad-data kollha (eż. Bejn il-vettura tiegħek u Ford).

Jekk tikser xi wieħed mit-Termini, id-drittijiet tiegħek jintemmu minnufih u aħna nistgħu nterminaw l-aċċess tiegħek għas-Servizz mingħajr avviż u mingħajr ebda rifużjoni ta’ miżati, jekk applikabbli. Sal-limitu meħtieġ mil-liġi fil-ġurisdizzjoni tiegħek, id-dritt tiegħek li juri li aħna sofrejna inqas danni li irriżultaw mill-ksur tiegħek tat-Termini jibqa’ mhux affettwat.

Ford tirriserva d-dritt li tissospendi jew tikkanċella s-Servizz jew l-aċċess tiegħek għas-Servizz, jew tneħħi jew teditja kwalunkwe karatteristika jew kontenut fi kwalunkwe ħin fid-diskrezzjoni unika tagħna.

Dan il-Ftehim ser ikompli sakemm jiġi terminat minnek jew minna. Inti tista’ ttemm dan il-Ftehim fi kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni billi tagħtina avviż bil-miktub (inkluż e-mail) li tixtieq tagħlaq il-kont tiegħek. Imbagħad nipproċessaw it-talba tiegħek u niżguraw li l-kont tiegħek jingħalaq u l-konnessjonijiet tad-data kollha mas-Servizzi jiġu mħassra.

Aħna nistaw nterminaw dan il-Ftehim, jew nissospendu temporanjament parti mill-aċċess tiegħek kollu għal kwalunkwe aċċess tas-Servizz jew tas-Servizz kollu fi kwalunkwe ħin (li naġixxu b’mod raġonevoli) b’avviż bil-miktub (inkluż bl-email bl-indirizz elettroniku rreġistrat attwali tiegħek) għal raġunijiet li jinkludu (imma mhux limitati għal) dan li ġej:

(a) Inti tikkommetti ksur serju jew persistenti ta’ terminu ta’ dan il-Ftehim li tonqos milli tirrimedja (jekk jista’ jiġi rimedjat) fi żmien ħamest ijiem wara n-notifika ta’ avviż bil-miktub li jeħtieġ li tagħmel hekk;

(b) jinħolqu ċirkostanzi fejn (fl-opinjoni raġonevoli tagħna) azzjoni bħal din se tnaqqas riskju identifikata jew tipprevjeni lis-Servizz milli jiġi abbużat, manipulat jew imfixkel mod ieħor minnek; jew

(c) fejn aħna niddeċiedu li ma noffru l-ebda Servizzi (jew jiddeċiedu li ma noffrux aktar is-Servizzi permezz tas-Sit jew l-App).

Mat-tmiem ta’ dan il-Ftehim, aħna nagħlqu l-kont tiegħek u ahna intitolati li nirċievu kwalunkwe ID tal-utent li ħloqt għall-użu minn utenti oħra.

 1. Mixxellanji

Il-ftehim sħiħ. Dawn it-Termini (inklużi kwalunkwe Termini Supplimentari u politika tal-privatezza) huma l-ftehim kollu rigward is-Servizz.

Severabilità, Rinunzja. Jekk qorti tiddetermina li kwalunkwe terminu jew kundizzjoni f’dawn it-Termini hija illegali jew mhux eżegwibbli, allura tali terminu jiġi eliminat u t-termini u l-kundizzjonijiet li jifdal jibqgħu fis-seħħ u fl-effett sħiħ. In-nuqqas tagħna li nużaw jew ninfurzaw kwalunkwe dritt jew provvediment ta’ dawn it-Termini m’għandux jikkostitwixxi rinunzja ta’ tali dritt jew dispożizzjoni.

Assenjazzjoni. Nistgħu nassenjaw dawn it-Termini kompletament jew parzjalment lil kull min nagħżlu. Inti ma tistax tassenja d-drittijiet jew l-obbligi tiegħek taħt dawn it-Termini lil ħadd ieħor mingħajr il-kunsens minn qabel tagħna.

 1. Softwer ta’ Parti Terza

Is-Servizz jista’ jkun fih jew jistrieħ parzjalment fuq softwer ta’ parti terza. Jekk jgħoġbok irreferi għall-Appendiċi A għal kwalunkwe obbligazzjoni jew restrizzjoni li tista’ tapplika għall-użu ta’ tali software ta’ parti terza.

19.           Dejta ta’ Navigazzjoni u Lokalità min Sorsi Parti Terzi

Is-Servizz jista’ juża dejta minn sorsi ta’ partijiet terzi, bħal mapep u direzzjonijiet, biex jipprovdi ċerti karatteristiċi. Din id-dejta u informazzjoni oħra mhux dejjem ikunu eżatti. Aħna mhux responsabbli għal kwalunkwe dejta pprovduta minn partijiet terzi jew id-dipendenza tiegħek fuqhom.

Jekk tuża l-funzjonalità tal-Google Map fuq dan l-App, taqbel li tkun marbuta bit-Termini tal-Użu tal-Google u l-Politika ta’ Privatezza ta’ Google. Jekk il-karatteristika GPS fuq l-apparat mobbli hija mixgħula (jekk għandha tali kapaċità), id-data tal-GPS tiegħek tista’ tintuża biex tiddetermina l-lokalità tiegħek sabiex tissodisfa t-talba tiegħek għal servizzi ta’ lokazzjoni.

 1. Operatur/ Ikkuntattjana

Is-Servizz huwa mħaddem minn Ford Motor Company, One American Road, Dearborn, Michigan 48126 United States of America.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, kummenti jew stqarrijiet rigward is-Servizz tista’ tikkuntattjana billi ssib l-informazzjoni ta’ kuntatt lokali tiegħek billi tikkuntattjana fuq:

Ford Travel HQ, operated by Wellington

844-802-1203
info@fordtravelhq.com

 1. Interferenza

ATTENZJONI: KULL ATTENTAT MINN KWALUNKWE INDIVIDWALI BIEX JAGĦMEL ĦSARA DELIBERATA LIS-SERVIZZ JEW B’MOD IEĦOR JISSOTTOLINJA L-OPERAZZJONIJIET LEĠITIMIMENTI TAN-NEGOZJU TAGĦNA JISTGĦU JKUNU FIL-KSUR TAL-LIĠIJIET KRIMINALI U ĊIVILI U NIRRISERVU D-DRITT BIEX JIĠU KOPERATI FUQ IL-PROSEGURI GĦALL-ISTIMA SĦIĦA PERMESSA MILL-LIĠI.

 1. Riżoluzzjoni tat-Tilwim onlajn

Jekk tixtieq aktar informazzjoni dwar is-soluzzjoni għat-tilwim onlajn, jekk jogħġbok segwi din il-link għall-websajt tal-Kummissjoni Ewropea: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Din il-link hija pprovduta kif meħtieġ mir-Regolament (UE) Nru 524/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għal skopijiet ta’ informazzjoni biss. Aħna mhux obbligati nipparteċipaw fis-soluzzjoni onlajn għat-tilwim.

Int għandek id-dritt tirrikorri għand medjatur biex issolvi tilwima skont il-Ftehim. Skont l-Artikolu L 616-1 tal-Kodiċi Franċiża tal-konsumatur, aħna ninfurmawk li l-medjatur (i) li ahna għażilna huma  Médiation CMFM, 19 avenue d’Italie, 75013 Paris, websajt: www.mediationcmfm.fr Indirizz elettroniku: cmfm208@orange.fr

 1. Dritt għal Irtirar

Minbarra d-dritt tiegħek li ttemm dan il-Ftehim skont dawn it-Termini, inti għandek ukoll dritt tal-irtirar statutorju. Is-sezzjoni hawn taħt tinkludi informazzjoni dwar id-dritt statutorju tal-irtirar tiegħek u l-eżerċizzju tad-dritt statutorju tal-irtirar tiegħek. Tinkludi wkoll formola standardi tal-irtirar li tista’ tuża biex teżerċita d-dritt tal-rtirar tiegħek. Jekk jogħġbok innota li r-rimborż tal-pagament japplika biss jekk irċivejna ħlas mingħandek.

 

Int għandek id-dritt li tirtira minn dan il-Ftehim fi żmien erbatax-il (14) ġurnata, mingħajr ma tagħti l-ebda raġuni. Il-perjodu tal-irtirar jiskadi erbatax-il (14) jum mill-jum tal-konklużjoni tal-Ftehim. Biex teżerċita d-dritt tiegħek għall-irtirar, għandek tikkuntattjana fuq:

 

Ford Travel HQ, operated by Wellington

844-802-1203

info@fordtravelhq.com

 

Il-korrispondenza tiegħek trid tinkludi dikjarazzjoni ċara rigward id-deċiżjoni tiegħek li tirtira minn dan il-Ftehim (eż. Ittra mibgħuta bil-posta, bil-fax jew bl-e-mail). Tista’ wkoll tuża l-mudell tal–Formola tal-Irtirar, iżda mhix obbligatorja.

Formola tal-irtirar

Jekk tixtieq tirtira mill-kuntratt imla u rritorna din il-formola.

Lil

Ford Travel HQ, operated by Wellington
844-802-1203
info@fordtravelhq.com

Jiena hawnhekk navża li nirtira mill-ftehim tiegħi għall-forniment tas-Servizz li ġej:

 • Id-data ta meta is-Servizz ġie ordnat ______________________________
 • Isem tal-konsumatur(i) ______________________________
 • Indirizz tal-konsumatur(i) ______________________________
 • Firma tal-konsumatur(i) (biss jekk din il-formola hija nnotifikata bil-miktub)_______________________
 • Data ______________________________